VIDEO THAM DỰ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN 2023

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7

THƯ NGỎ Kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 7

Giáo viênthcshoiandong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 6

Giáo viênthcshoiandong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay